Home OSOBISTA DOSKONAŁOŚĆ w ORGANIZACJI

OSOBISTA DOSKONAŁOŚĆ w ORGANIZACJI

dodał damian

O prawidłowym rozwoju firmy decydują ludzie w niej pracujący. Pracodawcy i menedżerowie, którzy chcą stworzyć profesjonalnym i skuteczny zespół wiedzą, że ich pracownicy muszą być dobrze dopasowani do zajmowanych stanowisk i zadań które są przed nimi stawiane.
Obecnie w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym coraz większa rzesza dobrze zarządzanych organizacji kieruje się ku spersonalizowanym modelom warsztatowym . Poznanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów pozwala przeprowadzić proces (szkolenie, doradztwo, coaching), które trafia dokładnie w potrzeby Klienta, dzięki temu wzrasta efektywność pracowników z którymi pracujemy co z kolei przekłada się na wymierne korzyści dla organizacji.
Plan i projekt procesów rozwojowych rozpoczynamy od analizy potrzeb szkoleniowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy, która pozwala zdefiniować obszar do przepracowania i usprawnienia na poziomie zachowań, przekonań i umiejętności.
Kluczowym elementem naszych programów jest generatywność oraz praktyczność przeprowadzanych procesów, gdzie generatywność rozumiemy jako wielokontekstową możliwość zastosowania nabytych umiejętności, praktyczność odnosi się do przekładania wizji w realne działanie.

Główne obszary wsparcia, którymi zajmuje się nasz zespół :

 • Rekrutacja
 • Usprawnienie procesów zarządzania sprzedażą,
 • Wsparcie przy zarządzaniu własnym potencjałem,
 • Trening i konsultacje w zakresie podstaw myślenia systemowego – rozwijanie zdolności do rozumienia zjawisk i
 • zachowań zachodzących w organizacjach i zespołach pracowniczych,
 • Treningi dla Managerów
 • Warsztaty dla trenerów wewnętrznych
 • Negocjacje handlowe
 • Wsparcie przy zarządzaniu własnym potencjałem,
 • Kreatywne myślenie
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Radzenie sobie ze stresem – zarządzanie stresem
 • Efektywne wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie
 • Nowoczesne przywództwo – Akademia menedżerska
 • Standaryzacja stanowisk pracy
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Budowanie efektywności zespołów handlowych
 • Efektywna komunikacja w firmie,
 • Skuteczna prezentacja
 • Coaching (indywidualny i grupowy)
 • Usprawnianie procesów zarządzania i komunikowania się,
 • Wsparcie w sytuacjach konfliktowych,
 • Szkolenia dla firm

Programy wymienione powyżej mogą być dowolnie modyfikowane. Dla potrzeb naszego kontrahenta możemy do nich dokładać nowe elementy, usuwać istniejące, czy też łączyć moduły z kilku programów.