Home KORONA NAJWYBITNIEJSZYCH SZCZYTÓW EUROPY (MDW)

KORONA NAJWYBITNIEJSZYCH SZCZYTÓW EUROPY (MDW)

dodał admin

Korona MDW Europy to autorskie zestawienie (na podstawie danych ze strony www.peaklist.org) 30 najwybitniejszych szczytów w Europie (MDW), których wysokość przekracza 2000 m n.p.m. Łącznie jest ich 30 – najwyższy kultowy Mont Blanc (4808 m n.p.m), najniższy Mount Athos (2030 m n.p.m.) na terenie Republiki Teokratycznej (Autonomicznej Republiki Góry Athos położonej na części górzystej półwyspu Athos, w Grecji), którą zamieszkują wyłącznie mnisi prawosławni i do której, niestety, kobiety nie mają wstępu.

Czym różni się moje zestawienie od zestawienia Korony Europy? Przede wszystkim liczbą szczytów. U mnie jest ich „tylko” 30, w Koronie Europy 46. Inne jest też kryterium tworzenia listy – o miejscu w Koronie decyduję wybitność (MDW). Co to takiego? Już tłumaczę – najprościej i najkrócej, jak będę umiał. Współczynnik MDW (minimalnej deniwelacji względnej) w sposób obiektywny określa wybitność szczytu (wybitność szczytu jest kryterium prawie niezależnym od wysokości i pozwala rozróżnić szczyty istotne od tych mniej), a jest to wysokość szczytu nad najwyższą przełęczą oddzielającą go od szczytu wyższego (inaczej mówiąc różnica wysokości szczytu i tej przełęczy, czyli wysokość względna szczytu). W graniach łączących dany szczyt z wyższymi szczytami znajduje się najniższe wcięcia i następnie wybiera najwyższe z nich. Posługując się właśnie taką metodą, wyznacza się przełęcz graniczną, która przesądza o stopniu wybitności analizowanego szczytu. W taki oto sposób powstała Korona Najbardziej Wybitnych szczytów Europy 🙂

Najwyższe szczyty: państw, kontynentów czy pasm górskich są powszechnie znane i informacje o nich zazwyczaj łatwo dostępne. Trochę inaczej się ma sprawa z wybitnością szczytów, o ile coraz częściej można znaleźć informację o wybitności danej góry, to „korony najwybitniejszych” są mniej znane – tym samym mam nadzieję że moje zestawienia najbardziej wybitnych szczytów (MDW) będą miały również charakter popularyzatorski – bo MDW Europa była I-wszą ale nie jedyną tego typu koroną na mojej stronie 🙂

Zapraszam do wspólnej przygody odkrywania najbardziej wybitnych szczytów!