Home COACHING

COACHING

dodał admin

Na początek definicja coachingu. Coaching jest jedną z form rozwoju osobistego i pomocy psychologicznej. Podstawowym założeniem jest proces, w którym Klient (ang. coachee) osiąga swój cel. Nie ma jednej oficjalnej definicji coachingu. Złożoność i jednoczesna nietypowość każdego z elementów, które składają się na całościowy proces nazywany coachingiem, powoduje iż brak istnienia jednej, pełnej i wyczerpującej definicji tej formy rozwoju. Każda sesja jest inna, niepowtarzalna  determinowana między innymi przez treści poruszane na sesji oraz postawę coacha i coachee.

Jeżeli interesuję Cię tematyka coachingu i rozwoju osobistego, zapraszam do lektury bloga

Coaching jak wspomniałem nie posiada oficjalnej definicji. Natomiast  funkcjonuje kilka definicji które poniżej przedstawiam, są one poprawne i możemy wyróżnić pewne cechy wspólne:

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania „. Robert Dilts,

„Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału” (International Coach Federation, ICF)

Coaching jest sztuką, gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć się technika. Coach w pełni angażuje się w pracę z podopiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo. (Meles Downey)

Odmienność kontekstów rozwoju, prowadzi do popularnej tendencji rozróżniania coachingu ze względu na poruszane treści w czasie sesji (life coaching, biznes coaching, coaching kariery, zdrowia itp.). Stoimy na stanowisku iż dokonywane podziały mają głównie cel marketingowy a nie merytoryczny (tutaj więcej o specjalizacji w coachingu)

Sesja coachingowa

Przyjęliśmy, iż o charakterze procesu coachingowego, decyduje wspólnie Klient i Coach na tzw. sesji kontraktowej. Sesja coachingowa trwa przeciętnie od 45 do 90 minut, częstotliwość spotkań jest kwestią indywidualną i może przybrać formę spotkań raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie jednak nie rzadziej niż co trzy tygodnie. Liczba sesji składająca się na cały proces jest uzależniona od treści z którą przychodzi Klient, przeciętnie jest to ok. 9-11 spotkań – oczywiście są procesy krótsze (np: 3 sesje), ale również znacznie dłuższe (15+ sesji). Celem wsparcia w procesie coachingowym (pomiędzy poszczególnymi sesjami) coach może zaproponować Ci zadania domowe do wykonania, mogą one przybrać różnorakie formy w zależności od kwestii poruszanych na sesji.

Sesja coachingowa kontraktowa (zerowa), to czas kiedy coach odpowie na Twoje pytania, wspólnie zastanowicie się czy temat z którym przychodzisz leży w obszarze pracy coachingowej, czy być może są efektywniejsze metody wsparcia (szkolenie, doradztwo, psychoterapia lub mentoring). Coach zaproponuje zasady współpracy, będąc otwartym na uwagi z Twojej strony. Spotkanie konsultacyjne z coachem daje Ci sposobność podjęcia świadomej decyzji o rozpoczęciu i zaangażowaniu się w proces coachingowy.
Chcesz  rozpocząć zmianę w Twoim życiu? Umów się na sesję kontraktową z coachem: +48 691 750 755
Zapraszamy do spojrzenia na to czym jest coaching z innej perspektywy, wykorzystując film animowany, który metaforycznie traktuje o całym procesie jak również przedstawia kilka przykładowych narzędzi, które są wykorzystywane na sesjach.

Tematy coachingowe

Zastanawiając się nad spotkaniem z coachem, być może pojawiło się w Twojej głowie pytanie: jakie są tematy coachingowe? Czego dotyczą sprawy z którymi trafiają do nas Klienci, czym chcą podzielić się z coachem? Treść/tematy coachingowe z jakimi przychodzą klienci podzieliliśmy umownie na trzy grupy, wraz z kilkoma przykładami:
1. Cel
Chcesz udać się w podróż do  Irkucka, przejechać trasę „66”, zdobyć Koronę Gór Polski lub w końcu pojechać na wakacje, chcesz opanować jeden z języków Śródziemia, dążysz do zwiększenia swojej efektywności, myślisz o podwyżce w pracy i coś Cię powstrzymuje przed rozmową z przełożonym, masz marzenia, jednak coś sprawia że ich nie realizujesz,  chcesz wydać płytę, napisać książkę lub założyć bloga, chcesz być skutecznym sprzedawcą, dobrym menadżerem, myślisz o założeniu własnego biznesu.
2. Problem
Żyjesz z dnia na dzień, bez poczucia sensu, kłócisz się z bliskimi, dostrzegasz że relacje z partnerką/parterem są coraz trudniejsze,  nie możesz się dogadać w pracy, nie potrafisz realizować swoich celów, uważasz że nic Ci nie wychodzi, nie masz pomysłu jak zrealizować swoje plany sprzedażowe, zespół nie pracuje tak jak sobie zaplanowałaś/zaplanowałeś,  masz niskie poczucie własnej wartości, uważasz, że znalazłaś/znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia,  przestałaś/przestałeś wierzyć w siebie.
3. Moment refleksji
chcesz odnaleźć zadowolenie z życia, zastanawiasz się nad swoim miejscem na Ziemi, masz kilka możliwości i wahasz którą z nich wybrać, chcesz poprawić jakość swojego życia, relacje z otoczeniem, zastanawiasz się nad swoja karierą – myślisz o zmianie dotychczasowej ścieżki zawodowej lub właśnie rozpoczynasz swoją przygodę z pracą, chcesz się zatrzymać, rozejrzeć, porozmawiać lub pomilczeć…

Relacja coachingowa pozwoli Ci spojrzeć na Twoje życie z innej perspektywy i wydobyć drzemiące w Tobie zasoby i energię. W atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, często  z dozą humoru i odrobiny prowokatywnej (w odróżnieniu od prowokacyjnej) komunikacji zachęcić do przemyślenia swoich schematów, wybrania optymalnej drogi do celu. Wymieniliśmy tylko część obszarów z którymi pracujemy w czasie sesji i które stanowią tematy coachingowe.
Każdy z nas jest inny, aby wesprzeć Cię w zdefiniowaniu Twoich potrzeb, zapraszamy na sesje kontraktową.
Ty decydujesz, kiedy  będziesz  gotowa/gotowy  wyruszyć w drogę do osobistej doskonałości ??

Coach – rola i kompetencje

Coach słuchając i obserwując Klienta dopasowuje metody i narzędzia do jego potrzeb, tak aby wspomóc Go w jego dochodzeniu do rozwiązań oraz realizacji zamierzeń. Sam coach nie musi mieć własnych doświadczeń w dziedzinie, która jest przedmiotem coachingu, lecz posiadać odpowiednie umiejętności i kompetencje do przeprowadzenia procesu coachingowego. Coach zadając pytania i wykorzystując inne narzędzia stymuluje do myślenia, prowokuje do zmiany, spojrzenia z innej strony na siebie lub sytuację która jest przedmiotem coachingu. Coach wierzy, że Klient jest zdolny do realizacji swoich celów i wspiera Go na jego drodze.
W Osobistej Doskonałości przyjęliśmy zasadę iż profesjonalny i skuteczny coach posiada konkretne umiejętności, których lista znajduje się poniżej:

 • Budowanie relacji i poczucia bezpieczeństwa
 • Słuchanie – skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi Klient,
 • Zadawanie pytań
 • Parafrazowanie – powiedzenie istotnej treści własnymi słowami – wskazujemy, iż Klient jest słuchany, ale również jest to okazja skonfrontować się z treścią, która do niego wraca – tego jak rozumiemy jego wypowiedź.  Często słyszymy od Klientów iż nie zdawali sobie sprawy z tego, jak inaczej odebrany może być ich prosty komunikat.
 • Klaryfikowanie – osoba prowadząca przyznaje się do tego, że coś jest dla niej niejasne. Prosi o wyjaśnienie lub podanie przykładu. Czasem klient wypowiada nakładające się treści, które mogą być niejasne zarówno dla coacha jak i samego Klienta. Dobrze jest, gdy klient ma możliwość uświadomienia sobie tego faktu (nawet jeśli my dobrze rozumiemy przekazywane treści)
 • Ogniskowanie, wykorzystanie lejka coachingowego – zmierza do ustalenia tematu, który jest najważniejszy w danej chwili i który będzie stanowił przedmiot dalszej rozmowy. Ogniskowanie zawiera pytanie, co jest w tej chwili najważniejsze. Czasami Klient chce odreagować i o wszystkim opowiedzieć
 • Powtarzanie – dosłowne powtórzenie istotnej treści, która ma się stać przedmiotem dalszej refleksji lub „rozszyfrowania”.
 • Bezpośrednia komunikacja – coach w sposób jasny, zrozumiały przekazuje komunikaty
 • Dawanie komunikatów zwrotnych,
 • Wspieranie procesu rozwoju się poprzez budowanie świadomości Klienta
 • Projektowanie działań i wspieranie w wyznaczaniu celów
 • Umiejętność zarządzania postępami i zaangażowaniem Klienta w czasie procesu coachingowego

Powyższe umiejętności jakie winien posiadać coach łączą się w dwa zbiory kompetencji:
umiejętności interpersonalne i kompetencje społeczne które stanowią fundament budowania relacji w procesie coachingowym, są to: otwartość na drugiego człowieka, autentyczność, spójność, empatia, pozytywne nastawienie i wysoki poziom komunikatywności wiedza i doświadczenie (w tym również różnorodne umiejętności pomagania), gwarantujące wysoką jakość coachingu, wyrażone w postawie ciągłego doskonalenia się poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kontrola pracy własnej poprzez interwizje lub superwizje, oraz przede wszystkim posiadania gruntownego przygotowania do prowadzenia coachingu jako formy wsparcia i doskonalenia. Poza wymienionym zbiorami kompetencji niezwykle istotnym elementem naszej pracy jest etyka coacha, rozumiana jako: zachowanie zgodne z normami życia społecznego, brak manipulacji oraz świadomość swoich ograniczeń.  Coacha obowiązuje dyskrecja i wiadomości które pojawiają w czasie sesji pozostają przedmiotem tajemnicy zawodowej i nie mogą być wyjawiane osobą trzecim bez zgody Klienta

Poznaj nasz zespół: Agnieszka Balicka i Damian Gurba są doświadczonymi specjalistami w swojej profesji posiadają bogate zaplecze merytoryczne (kursy, szkolenia) jak również praktyczne doświadczenie zawodowe. Stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Więcej o każdym z nich znajdują się w zakładce kim jesteśmy.

Coaching vs inne metody wsparcia

Coaching vs psychoterapia i inne metody wsparcia podstawowe różnice w kontekście nauki jazdy na rowerze:
Psychoterapeuta: będzie dociekał co sprawiło iż do tej pory nie jeździłaś(eś) na rowerze i dlaczego chcesz to teraz zmienić
Doradca: będzie Ci doradzał jak jeździć na rowerze
Mentor: podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie jazdy na rowerze
Coach: będzie Cię wspierał w nauce jazdy na rowerze

Znając definicję coachingu i obszar pracy cocha, rodzi się często pytanie czym właściwie różni się praca coacha od pracy psychoterapeuty, trenera, mentora czy doradcy? Krótka charakterystyka podstawowych elementów różnicujących coaching a inne metody wsparcia.

Coaching vs psychoterapia,
coaching nie jest formą terapii, klient wraz z coachem koncentrują się na sytuacji aktualnej i przyszłości, natomiast terapia zajmuje się przeszłymi przyczynami aktualnych zachowań i trudności. W terapii pytamy o przyczyny, a w coachingu skupiamy się na planowanych efektach. W coachingu nie pytamy co sprawiło, że pojawia się problematyczne zachowanie, tylko jak chcemy je usprawnić. Należy zwrócić uwagę iż istnieją nurty (modalności) psychoterapii zorientowane na teraźniejszość i planowanie działań w przyszłości, stąd uproszczenie dotyczące perspektywy czasowej jako czynnika różnicującego coaching i psychoterapię jest błędem i daleko idącym uproszczeniem.

Coaching vs mentoring,
w mentoring jedna osoba „wie lepiej”, np. starszy bardziej doświadczony pracownik udziela młodszemu informacji jak rozmawiać z klientem. Stanowi to wzorzec do naśladowania, rozwoju kompetencji. Jest to metoda bardzo użyteczna w tym kontekście. W coachingu relacja jest relacją partnerską i coach zakłada, że to klient zna najlepsze dla siebie rozwiązanie a jego rolą jest pomoc w odkryciu tego rozwiązania.

Coaching vs doradztwo,
w tym sposobie pomagania również relacja jest nie równa, również jedna osoba „wie lepiej” i udziela porad wskazówek drugiej osobie. Jest to użyteczne , gdy klient potrzebuje wiedzy w konkretnej dziedzinie.

Coaching vs consulting,
konsultant robi analizę aktualnej sytuacji i proponuje konkretne rozwiązania. Często konsultant spotyka się z zarządem, organizacjami nadrzędnymi, rzadziej jest to współpraca z jednostką.

Czym coaching różni się od nauczania,
w nauczaniu jedna osoba przekazuje wiedzę drugiej osobie. Nauczyciel wie coś, czego nie wie uczeń. W przypadku coachingu jest odwrotnie. Klient jest ekspertem i to klient zna odpowiedzi, a nie coach.

Jeżeli chcesz poznać inne formy pomocy psychologicznej tj: konsultacje i poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, interwencja kryzysowa zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie: psychologlublin.com.pl